Zemřel Michael Pöhland

Autor: Milan Svoboda <>, Téma: Informace, Vydáno dne: 19. 02. 2019

V neděli 17. února 2019 k nám dorazila velmi smutná zpráva od našich přátel z Fuchshainu, že zemřel dlouholetý prezident místního fotbalového klubu, člověk, který se výraznou měrou zasloužil o přátelství mezi našimi kluby a rodinami, člověk, kterého jsme si nesmírně vážili, odešel kamarád Michael Pöhland.

Nezapomeneme!

Čest jeho památce.